ALEXANDRE RODRÍGUEZ GUERRA (ED.) LINGÜÍSTICA HISTÓRICA E DIALECTOLOXÍA: COORDENADAS DO CAMBIO LINGÜÍSTICO.

  • Pedro Dono López Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, Braga, Portugal.

Resumo

Cf. L. E. García & X. L. Viñas (Eds.) (2014), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística
histórica. Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Universidade da Coruña;
Mariño Paz, Ramón, e Xavier Varela Barreiro (Eds). (2016), Lingüística histórica e edición de
textos galegos medievais. Anexo 73 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago
de Compostela; Mariño Paz, Ramón, e Xavier Varela Barreiro (Eds.) (2016), A lingua galega no
solpor medieval. Santiago de Compostela: Conselho da Cultura Galega.

Publicado
2019-07-03
Como Citar
López, P. (2019). ALEXANDRE RODRÍGUEZ GUERRA (ED.) LINGÜÍSTICA HISTÓRICA E DIALECTOLOXÍA: COORDENADAS DO CAMBIO LINGÜÍSTICO. Diacrítica, 32(2), 505-512. https://doi.org/10.21814/diacritica.452