ALEXANDRE RODRÍGUEZ GUERRA (ED.) LINGÜÍSTICA HISTÓRICA E DIALECTOLOXÍA: COORDENADAS DO CAMBIO LINGÜÍSTICO.

Autores

  • Pedro Dono López Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, Braga, Portugal.

DOI:

https://doi.org/10.21814/diacritica.452

Resumo

Cf. L. E. García & X. L. Viñas (Eds.) (2014), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística
histórica. Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Universidade da Coruña;
Mariño Paz, Ramón, e Xavier Varela Barreiro (Eds). (2016), Lingüística histórica e edición de
textos galegos medievais. Anexo 73 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago
de Compostela; Mariño Paz, Ramón, e Xavier Varela Barreiro (Eds.) (2016), A lingua galega no
solpor medieval. Santiago de Compostela: Conselho da Cultura Galega.

Downloads

Publicado

2019-07-03

Como Citar

López, P. D. (2019). ALEXANDRE RODRÍGUEZ GUERRA (ED.) LINGÜÍSTICA HISTÓRICA E DIALECTOLOXÍA: COORDENADAS DO CAMBIO LINGÜÍSTICO. Diacrítica, 32(2), 505–512. https://doi.org/10.21814/diacritica.452